Odborně pro vás zpracuji jakoukoli problematiku z oblasti občanského, rodinného, dědického, pracovního či správního práva vč. zastupování v soudním, exekučním či správním řízení. Uvádím pouze přehled nejčastějších typů služeb, které občané u advokáta vyhledávají:

Nakládání s nemovitostmi

Rodinné právo

Pracovní právo

Vymáhání pohledávek

Náhrada škody

Zpět na Právní služby

Menu