Výkon advokacie dočasně pozastaven z důvodu mateřské dovolené.


Adresa:
Advokátní kancelář Jana Opletalová
Masarykovo náměstí 72 (budova ČSOB – 2. patro)
688 01 Uherský Brod

IČ: 71471294
Zapsána v seznamu advokátů u ČAK pod č. 12565